Bestuur & Vertrouwenspersoon

Onderstaand vindt u een overzicht van de aanspreekpunten waarmee u contact kunt opnemen.

Indeling bestuur:

Voorzitter:

male


Koen Lindner
E-mailadres: info@rksvsterksel.nl
Tel.

Secretariaat:

female


Roxane Meijer
E-mail: secretariaat@rksvsterksel.nl
Tel. 06-15439598

Penningmeester:

female


Esmeé van Buren
E-mail: penningmeester@rksvsterksel.nl
Tel. 06-15154610

Jeugdbestuur:

male


Engel Beenders
E-mail: jeugd@rksvsterksel.nl
Tel. 040-2262805

Technische commissie:

male


Martien van der Velden
E-mail: fam.vd.velden13@hotmail.com
Tel. 040-2250861

Vice Voorzitter & Sponsorcommissie:

male


Mart Smolders
E-mail: sponsoring@rksvsterksel.nl
Tel. 06-51580401

Senioren Heren:

male


Hubert Duijndam
E-mail:
Tel. 06-16533949

Senioren Dames:

male


Joyce Feijen
E-mail:
Tel. 06-55925329

Voorzitter Jeugdbestuur:

male

Rob Scheepers
E-mail: jeugd@rksvsterksel.nl

Wedstrijdsecretariaat:

male


Geert Beenders
E-mail: secretariaat@rksvsterksel.nl
Tel. 06-18486020

Vertrouwenspersoon:

male

Binnen RKSV Sterksel hebben we een vertrouwenspersoon, namelijk …..

Bij onze vertrouwenspersoon kun je terecht voor een discreet gesprek over bijvoorbeeld problemen die je ervaart binnen de club of met personen binnen de club. …. zal vertrouwelijk met je problemen omgaan en trachten te zoeken naar een oplossing.

Je kunt … ten alle tijden aanspreken op het sportpark. Maar je kunt ook contact opnemen via telefoonnummer …, of mailen naar…..

Kantine Beheer:

maleE-mail: kantinebeheerder@rksvsterksel.nl