Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van RKSV Sterksel, gevestigd te Vlaamseweg 1D, 6029 PK te Sterksel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40235333.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@rksvsterksel.nl

In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

Doel:-Het op de hoogte houden van activiteiten en wedstrijden.
-Het voeren van een ledenadministratie.
Welke persoonsgegevens:-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Woonplaats
-Geboorteplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Lid sinds
-Bond-lidnummer
-indien auto-incasso rekeningnr.
Grondslag:-Voeren van een ledenadministratie.
Bewaartermijn:-Gegevens worden bewaard gedurende het bestaan van RKSV Sterksel, tenzij men zich heeft uitgeschreven worden dan onmiddellijk verwijderd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt RKSV Sterksel nooit uw persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht RKSV Sterksel te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal RKSV Sterksel deze verwijderen en dit aan u bevestigen.

Beveiliging persoonsgegevens

RKSV Sterksel treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van RKSV Sterksel. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. RKSV Sterksel raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

RKSV Sterksel past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. RKSV Sterksel raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal RKSV Sterksel er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of RKSV Sterksel wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Hans Langeveld
E-mail: secretariaat@rksvsterksel.nl