Uitschrijven

We betreuren het dat je je lidmaatschap van RKSV Sterksel wilt opzeggen. Als je hierover nog van gedachten wilt wisselen, mail dan naar secretariaat@rksvsterksel.nl voor een persoonlijk gesprek met een van onze bestuursleden.

Als je je lidmaatschap definitief wilt opzeggen, gelden de volgende regels:

 • Stuur een e-mail naar secretariaat@rksvsterksel.nl met als onderwerp: uitschrijven – vermeldt naam – adres, datum en reden van opzegging
 • Mondeling, via WhatsApp, of via een mail naar de trainer opzeggen of opzeggingen via WhatsApp of e-mail aan bijvoorbeeld de trainer worden niet geaccepteerd;
 • Als er geen opzeggingsmail vóór 1 mei is ontvangen, zijn er kosten aan de opzegging verbonden;
 • Wordt er nog opgezegd voor de uiterste overschrijvingsdatum (15 juni lopend jaar), zijn de kosten € 50, -;
 • Wordt er na de overschrijvingsperiode opgezegd, maar voor aanvang van de nieuwe competitie zijn de kosten € 100,-;
 • Wanneer er niet opgezegd is volgens bovenstaande regels, blijft de speler lid van RKSV Sterksel en dient de complete contributie voor het nieuwe seizoen betaald te worden;
 • Voordat wij akkoord kunnen gaan met opzegging dienen uiteraard uitstaande boetes, kledingbruikleen en/of (gedeeltelijke) contributies van het/de afgelopen seizoen(en) betaald te zijn en/of openstaande vorderingen van ons incassobureau voldaan te zijn.

OVERSCHRIJVING NAAR EEN ANDERE VERENIGING

 • Als je (een lid) wilt overschrijven naar een andere vereniging, gelden de dezelfde regels als bij opzegging (zie hierboven). Daarnaast geldt, als vóór 1 mei niet is opgezegd, het volgende:
 • Als overschrijving wordt aangevraagd vóór de uiterste overschrijvingsdatum (15 juni), zijn de kosten € 50,-. Na deze datum kan er geen overschrijving meer plaatsvinden.
 • Wanneer de overschrijving pas bij aanvang van het nieuwe seizoen ingediend wordt, zal de volledige contributie betaald moeten worden.

HOE WERKT OVERSCHRIJVING NAAR EEN ANDERE VERENIGING?

 • Speler meldt zich bij nieuwe vereniging;
 • Deze vereniging vraagt aanvraag overschrijving aan bij de KNVB;
 • Indien er geen calamiteiten omtrent de speler zijn, wordt de overschrijving meteen verricht en wordt de speler ‘vrijgegeven’;
 • Indien de overschrijving niet lukt, dient de speler contact met ons op te nemen de calamiteit(en) op te lossen (bijv. een contributieschuld). Als dit opgelost is, wordt de speler alsnog vrijgegeven. Is deze speler een A-categorie speler, dan moet dit voor 15 juni afgehandeld zijn.

VRAGEN OVER BOVENSTAANDE?

Mail naar secretariaat@rksvsterksel.nl, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.