Club van 25

Doelstelling ‘’Club van 25’’

De “Club van 25” biedt personen en bedrijven die RKSV Sterksel een warm hart toedragen de mogelijkheid om RKSV Sterksel financieel extra te ondersteunen. De leden betalen jaarlijks €25,-, en die opbrengsten komen ten goede aan de verbetering van faciliteiten op en rondom sportpark ‘De Hemelrasten’. Alle leden staan vermeld op een prominent bord in de kantine. Aanmeldingsformulieren zijn in de kantine verkrijgbaar bij Wil Guitjens of via het inschrijfformulier hieronder.

Voor meer info kun je ook mailen naar secretariaat@rksvsterksel.nl.

  Inschrijfformulier Club van 25