Zuiver spel

Zuiver Spel

Klaar voor de toekomst
Samen sporten. Veilig en met plezier voor iedereen. Daar staan we als vereniging voor. Met de seniorenteams, het artsen team en de groei van het
aantal jeugdspelers dat de komende jaren kan doorstromen naar de seniorenteams is RKSV Sterksel klaar voor een mooie toekomst!
Gezond en gezellig sporten.
Zowel op het veld, langs de lijn als in de kantine is een sportieve en positieve sfeer van belang om het enthousiasme bij spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters vast te houden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we samen werken aan onze cultuur en cultuurwaarden. Samen met de leiders en het bestuur hebben we de ‘normen en waarden’ van de vereniging nog eens onder de loep genomen en op een rijtje gezet. De normen en waarden spreken eigenlijk als vanzelf, maar zijn voor de duidelijkheid te lezen op het bord dat afgelopen maandag bij de ingang van het terrein is geplaatst. De gedragsregels gelden voor alle leden, vrijwilligers en bezoekers.
En natuurlijk ook als we bij andere verenigingen te gast zijn. Maar zoals gezegd eigenlijk niks nieuws onder de zon. Help anderen gerust als
het even nodig is de positieve sfeer te behouden!
Rookvrij sportterrein
Sporten en roken passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Als vereniging bieden we iedereen een gezonde sportomgeving en vinden we het belangrijk jeugd niet in contact te brengen met roken. Daarom is vanaf 1 april het gehele
sportterrein, met uitzondering van de rookplaats, rookvrij.
Zien roken doet roken.
Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers!
We vragen rokers om enkel op de rookplaats te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. Om de kans op beginnen met roken te minimaliseren is de rokersplek uit het zicht van de jeugd.
KNVB geeft roken de rode kaart
De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Alle Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs zijn reeds rookvrij. Uiterlijk 2025 moet de laatste van de 3.000 amateurverenigingen rookvrij zijn. Laten we met elkaar bekijken of het mogelijk is om voor die tijd een geschikte rookplaats buiten de grenzen van het sportpark te realiseren.

Met sportieve groet,
RKSV Sterksel

Bord-Samen-voor-een-veilig-en-positief-sportklimaat